Razgovor sa mačetom

Ciculjko,
Miculjko,
Ovamo se vuci
Pomisli,
Pogodi,
Šta imam u ruci?
Jedan grumen šećera,
Nek ti bude večera.

"Šećera!
Večera!!
Zdravo mi je fino.
Možeš ga
Pojesti
S tvojim kanarinom.
Znaš ti šta je za meneka
Jedan čanak mleka."

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com