Seška

Pogledajte Sešku
Drži komadešku
Mekanoga kruva,
Pa ga dobro čuva.

Pogodit je lako
Što ga čuva tako
Jer joj peto preti
Da će ga oteti

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com