Soka bi da trguje

Gde je Soka plavooka?
Eno sedi kraj potoka.
S potokom bi Sojka mala
rado trgovala.

Rado bi mu dala
stručak zelenkade,
da joj potok zato
malu ribu dade.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com