Sreća i pamet

Mnogi vele: "Nemam sreće!"
Al ni jedan da se seti,
pa da katkad i to reče
da nema - pameti.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com