Šta ja vidim

Mala deca, mala ladja, malo more
malo jedro i katarka nad njim gore.
Malo vetra, mali vali,mala luka
mala krma, mala muka, mala ruka.
Sve je malo, te izgleda kao šala
kad je tako, nek i pesma bude mala.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com