Šta je ovo?

Ovo vam je nacrtao
samouki Šuva,
I, kao što vidite,
treba da je buva.

A što j tako velika
Hajd da pogodimo
Samo zato jer je crtač
Naočare imo.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com